Fundusze Europejskie EFS Fundusze Europejskie EFS Fundusze Europejskie EFS dla rozwoju innowacyjnej gospodarki inwestujemy w waszą przyszłość

Sprawdź błędy w PEFS

PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ

Rozliczanie projektów POKL

PROJEKTÓW WSPÓFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ

Sprawdź teraz BEZPŁATNIE

PROJEKTÓW WSPÓFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ

O systemie

O systemie

Internetowy system rozliczania projektów jest aplikacją służącą do efektywnego wsparcia procesu zarządzania i rozliczania projektów szkoleniowych, a przede wszystkim projektów dofinansowanych ze środków UE (realizowanych obecnie w ramach PO KL - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Przeznaczenie systemu:

System przeznaczony jest dla osób, firm i instytucji, które zamierzają skorzystać ze wsparcia procesu zarządzania i rozliczania własnego projektu szkoleniowego. Z systemu można korzystać w każdym etapie realizacji projektu - od momentu rekrutacji uczestników do zakończenia projektu. Na każdym etapie system stanowi doskonałe narzędzie wsparcia procesów zachodzących w projekcie.

System umożliwia następujące funkcjonalności:

 • wspomaganie rekrutacji uczestników projektu,
 • monitoring uczestników projektu - przygotowanie zestawień uczestników, przygotowanie list obecności na szkoleniach, ewidencji przepływu uczestników projektu,
 • przygotowanie na podstawie danych w systemie dokumentów sprawozdawczych wymaganych przez Instytucję Pośredniczącej - obsługa PEFS i załącznika nr 2 do Wniosku o Płatność,
 • wsparcie procesu ewidencji i rozliczania kosztów projektu,
 • ewidencja i prawidłowe rozliczanie wkładu własnego jednostki realizującej projekt,
 • budżetowanie projektu oraz generowanie planu finansowego,
 • ewidencję i zarządzanie czasem pracy personelu projektu,
 • ewidencję i zarządzanie sprzętem zakupionym/wykorzystywanym w projekcie,
 • opracowanie postępu rzeczowego realizacji projektu,
 • opracowanie harmonogram zajęć, generowanie listy zajęć,
 • ewidencja i wyliczanie wskaźników dotyczących projektu,
 • tworzenie raportów z danych dostępnych w systemie.

Korzyści z użytkowania systemu:

 • szybkie i sprawne rozliczanie projektu,
 • gotowe formularze w systemie niezbędne do prowadzenia projektu,
 • uniknięcie błędów w dokumentach przygotowanych w systemie dzięki możliwości ich sprawdzenia przez system,
 • dobre zabezpieczenie danych - dane przetwarzane w systemie są gromadzone w indywidulanych, internetowych bazach danych systemu, z których są regularnie i automatycznie tworzone kopie zapasowe,
 • dostęp przez internet - co uniezależnia dostęp do systemu od lokalizacji.

Internetowy system rozliczania projektów jest aplikacją służącą do efektywnego wsparcia procesu zarządzania i rozliczania projektów szkoleniowych, a przede wszystkim projektów dofinansowanych ze środków UE (realizowanych obecnie w ramach PO KL - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Załóż Bezpłatnie Konto

 • REJESTRACJA
IG eLAGO UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejskąz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1. oraz ze Środków Budżetu Państwa